آب و هوا

منطقه نیوان نار در دل کوهپایه گلپایگان قرار دارد

اب هوایی نیمه سرد دارد

عکس زیر نمونه ای از این هواست. بارش برف در روز 14 فروردین سال 1393 نمونه ای از این ادعاست

 

/ 0 نظر / 36 بازدید