اوستا حسن که بود؟

 

اوستا حسن که بود؟

اشیر پس از اقامت در منطقه نیوان نار (در حوالی گوگد واقع در شهر گلپایگان) مبادرت به ازدواج نمود از ایشان یک پسر به دنیا امد که نام او را حسن گذاشتند. با به دنیا آمدن این آقا پسر رنگ آرامش بر زندگی اشیر پر رنگ می شود.

حسن در زندگی خود بسیار با هوش بوده و مبادرت به کارهای نجاری و کتابت داشته است که در این کار ها بسیار توانا می شود و در منطقه به اوستا حسن مشهور می شود.

/ 2 نظر / 45 بازدید

خب/

فضول خانوم

بقیش؟